ИЗ "СЪЩЕСТВУВА ЛИ СТОПАНСКА, ПРАВНА, КУЛТУРНА, БИТОВА РЕАЛНОСТ ИЗВЪН СОЦИАЛНАТА"

DLib Repository

ИЗ "СЪЩЕСТВУВА ЛИ СТОПАНСКА, ПРАВНА, КУЛТУРНА, БИТОВА РЕАЛНОСТ ИЗВЪН СОЦИАЛНАТА"

Show full item record

Title: ИЗ "СЪЩЕСТВУВА ЛИ СТОПАНСКА, ПРАВНА, КУЛТУРНА, БИТОВА РЕАЛНОСТ ИЗВЪН СОЦИАЛНАТА"
Author: ГАНЕВ, Венелин
Abstract: Венелин Ганев въвежда понятието „социална реалност" и осветлява тази категория чрез паралелен анализ на аналогични структури в полето на правото и културата, икономиката и бита. Социалната реалност според него е винаги една и съща. Разглежда на теоретическо равнище проблема за социалните структури. Неговите трудове в областта на философията, правото, икономиката и социологията са значителна придобивка за българската наука в периода между двете световни войни и има непреходна стойност.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2073
Date: 2002


Files in this item

Files Size Format View
VenGanev.pdf 208.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов