ГОТОВ ЛИ Е МАЛКИЯТ БИЗНЕС ЗА “НОВАТА ИКОНОМИКА”?

DSpace/Manakin хранилище

ГОТОВ ЛИ Е МАЛКИЯТ БИЗНЕС ЗА “НОВАТА ИКОНОМИКА”?

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ГОТОВ ЛИ Е МАЛКИЯТ БИЗНЕС ЗА “НОВАТА ИКОНОМИКА”?
Автор: Василев, Йордан Иванов
Резюме: В тази статия се разглежда “новата икономика” и възможностите на малкия бизнес да бъде конкурентоспособен в тези условия. Достига се до извода, че малките и средните предприятия трябва не само да оцеляват, но и да преуспяват в “новата икономика”. Статията се състои от три главни части. В първата се разглеждат глобалните структурни промени и появата на новата икономика. Във втората част се посочват възможностите и предизвикателствата пред малкия бизнес в тези нови условия. Третата част търси отговор на въпроса в каква степен може да бъда конкурентоспособни малките и средните предприятия в новата икономика. At this article are considering the “new economy” and opportunities of small business to be competitive in these new conditions. The inference is reach to that small and medium enterprises have to be support not only to survive but also to prosperous in the “new economy”. The article consists of three main parts. In the first are considering global structure changes and the appearance of the “new economy”. In the second part are pointing opportunities and challenges in front of small business in these new conditions. The third part is searching for an answer of the question in what extent small businesses have to be competitive in the “new economy”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2076
Дата: 2004


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
3Jordan Vasilev15_08_2004.pdf 239.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов