ГОТОВ ЛИ Е МАЛКИЯТ БИЗНЕС ЗА “НОВАТА ИКОНОМИКА”?

DLib Repository

ГОТОВ ЛИ Е МАЛКИЯТ БИЗНЕС ЗА “НОВАТА ИКОНОМИКА”?

Show full item record

Title: ГОТОВ ЛИ Е МАЛКИЯТ БИЗНЕС ЗА “НОВАТА ИКОНОМИКА”?
Author: Василев, Йордан Иванов
Abstract: В тази статия се разглежда “новата икономика” и възможностите на малкия бизнес да бъде конкурентоспособен в тези условия. Достига се до извода, че малките и средните предприятия трябва не само да оцеляват, но и да преуспяват в “новата икономика”. Статията се състои от три главни части. В първата се разглеждат глобалните структурни промени и появата на новата икономика. Във втората част се посочват възможностите и предизвикателствата пред малкия бизнес в тези нови условия. Третата част търси отговор на въпроса в каква степен може да бъда конкурентоспособни малките и средните предприятия в новата икономика. At this article are considering the “new economy” and opportunities of small business to be competitive in these new conditions. The inference is reach to that small and medium enterprises have to be support not only to survive but also to prosperous in the “new economy”. The article consists of three main parts. In the first are considering global structure changes and the appearance of the “new economy”. In the second part are pointing opportunities and challenges in front of small business in these new conditions. The third part is searching for an answer of the question in what extent small businesses have to be competitive in the “new economy”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2076
Date: 2004


Files in this item

Files Size Format View
3Jordan Vasilev15_08_2004.pdf 239.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов