ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА НА ФИРМИТЕ ОТ ПОДОТРАСЪЛ ‘ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА’

DSpace/Manakin хранилище

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА НА ФИРМИТЕ ОТ ПОДОТРАСЪЛ ‘ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА’

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА НА ФИРМИТЕ ОТ ПОДОТРАСЪЛ ‘ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА’
Автор: Димитрова, Полина
Резюме: Широко разпространено в икономическата литература и практика е мнението, че показателят на обща ликвидност не дава точна представа за краткосрочното финансово състояние на фирмата, в сравнение с този на бърза ликвидност. В основата на тази теза, като причина се изтъква по-големият времеви период, който е необходим на материалните запаси да се трансформират в налични парични средства. Настоящата статия представя емпиричен анализ за влиянието на материалните запаси върху ликвидността на АЕЦ “Козлодуй” като единствената атомна електроцентрала в България, реално оперираща в подотрасъл “Ядрена енергетика”. Проведеният анализ показва, че с оглед характера и структурата на материалните запаси, с които централата разполага, последните оказват слабо влияние върху краткосрочното й финансово състояние и в последствие на това, коефициентите на обща и бърза ликвидност следва да се тълкуват като носещи една и съща информация за ликвидността на дружеството. The opinion that ratio of current liquidity can’t represent as accurately financial firm position as ratio of quick liquidity is widely spread in economical literature and practice. This statement is based on the idea that material funds require large time period to become financial resources. This article represents an empirical analysis about impact of material funds over liquidity of NPP Kozloduy, which is the only nuclear power-plant in Bulgaria. Our empirical analysis shows that the structure of NPP Kozloduy’s material funds has little impact over its liquidity. Thus the ratios of current and quick liquidity both represent the same information about short term financial status of the firm.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2091
Дата: 2007


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2007_142_158.pdf 407.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов