ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА НА ФИРМИТЕ ОТ ПОДОТРАСЪЛ ‘ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА’

DLib Repository

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА НА ФИРМИТЕ ОТ ПОДОТРАСЪЛ ‘ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА’

Show full item record

Title: ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА НА ФИРМИТЕ ОТ ПОДОТРАСЪЛ ‘ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА’
Author: Димитрова, Полина
Abstract: Широко разпространено в икономическата литература и практика е мнението, че показателят на обща ликвидност не дава точна представа за краткосрочното финансово състояние на фирмата, в сравнение с този на бърза ликвидност. В основата на тази теза, като причина се изтъква по-големият времеви период, който е необходим на материалните запаси да се трансформират в налични парични средства. Настоящата статия представя емпиричен анализ за влиянието на материалните запаси върху ликвидността на АЕЦ “Козлодуй” като единствената атомна електроцентрала в България, реално оперираща в подотрасъл “Ядрена енергетика”. Проведеният анализ показва, че с оглед характера и структурата на материалните запаси, с които централата разполага, последните оказват слабо влияние върху краткосрочното й финансово състояние и в последствие на това, коефициентите на обща и бърза ликвидност следва да се тълкуват като носещи една и съща информация за ликвидността на дружеството. The opinion that ratio of current liquidity can’t represent as accurately financial firm position as ratio of quick liquidity is widely spread in economical literature and practice. This statement is based on the idea that material funds require large time period to become financial resources. This article represents an empirical analysis about impact of material funds over liquidity of NPP Kozloduy, which is the only nuclear power-plant in Bulgaria. Our empirical analysis shows that the structure of NPP Kozloduy’s material funds has little impact over its liquidity. Thus the ratios of current and quick liquidity both represent the same information about short term financial status of the firm.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2091
Date: 2007


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2007_142_158.pdf 407.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов