КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ

DLib Repository

КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ

Show full item record

Title: КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ
Author: Костова, Снежана; Георгиева, Нонка
Abstract: Цел на настоящата статия е да бъдат описани основните етапи на методология за количествена (монетарна) оценка на външните разходи, свързани със здравето на хората и околната среда, както и съществуващите информационни продукти за нейното практическо приложение. За илюстрация на методологията са представени резултати за външните разходи при производство на ел. енергия от централа, работеща с въглища и разположена в централната част на Европа, получени с една от версиите на продукта EcoSense. The goal of presented paper is to describe main steps of the Impact Pathway Methodology for external costs calculation and the existing software tools for its practical application. Results for external costs from coal fired power plant located in the central part of Europe are presented. The results are obtained by one of the versions of the software tool EcoSense.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2103
Date: 2008


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2008_1_14.pdf 286.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов