ОБРАЗЦИ И ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ (ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЕСТОНИЯ)

DSpace/Manakin хранилище

ОБРАЗЦИ И ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ (ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЕСТОНИЯ)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОБРАЗЦИ И ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ (ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЕСТОНИЯ)
Автор: Марков, Огнян; Markov, Ognyan
Резюме: В настоящата статия се разглежда икономическото състояние на България и Естония. Обект на сравнението са: БВП, ниво на заетост, внос и износ, ползване на информационни технологии. Въз основа на направения анализ се стига до извода, че Естония има по-голям икономически растеж от България. Това най-ясно е изразено в разликите в реалния БВП на човек от населението. Впечатление правят и по-плавното и навременно протичане на процесите в икономиката на страната (приватизацията, валутния борд), което също дава своето положително отражение върху икономическия растеж на Естония. Признание за своите постижения тя получи и от Европейския съюз, резултат от което беше присъединяването на страната към него заедно с още 9 държави. За нас остава да преценим качеството и силата на политическата си воля да следваме добрите образци. Economic status of Bulgaria and Estonia is examined In the present article. The object of the comparison is: GDP, level of employment, import and export, usage of information technologies. On the ground of the analysis done the author gets to the conclusion that Estonia has larger economic growth than Bulgaria. This is expressed most clearly through the differences in the real GDP for a person of the population. The more smoothly and timely developing of the processes of country’s economy (privatization, Financial Board) which also gives its positive influence to the economy growth of Estonia. The country was given a recognition by the European Union. The result of that recognition was affiliating of the country together with 9 more countries. What is left for us is to estimate our quality and the power of our political will to follow the good practices of others.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2104
Дата: 2004


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
3Ognian Markov.pdf 283.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов