ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР У НАС И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

DSpace/Manakin хранилище

ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР У НАС И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР У НАС И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Автор: Атанасов, Атанас
Резюме: В статията се изследват икономическите предпоставки за възникването, негативното влияние, нормативното регламентиране на същността и възможностите за противодействие на финансовите злоупотреби на капиталовия пазар у нас. Анализира се състоянието на пазарната среда, в която могат да се проявят подобни незаконни действия и са откроени някои насоки за възпрепятстване на тяхното осъществяване. Очертани са особеностите и обхвата на превантивните мерки, ролята, мястото и значението им за националната икономика. In the article are examine economical preconditions for the beginning, the negative influence, the normative regulate of the essence and the opportunities for counteraction of financial misuses on capital market in our country. There are made analyze of the state on market environment, in which can to manifestation similar illegal acts and are show up some directions for impede realization of them. In the article are outline the specialties and the scopes of preventive measures, the role, the place and importance of them for the national economics.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2105
Дата: 2008


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2008_15_24.pdf 189.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов