ПОУЧИТЕЛНИЯТ ОПИТ ОТ УПОТРЕБАТА НА АНГЛИЙСКА ЛЕКСИКА (DENGLISH) В НЕМСКИЯ ЕЗИК

DLib Repository

ПОУЧИТЕЛНИЯТ ОПИТ ОТ УПОТРЕБАТА НА АНГЛИЙСКА ЛЕКСИКА (DENGLISH) В НЕМСКИЯ ЕЗИК

Show full item record

Title: ПОУЧИТЕЛНИЯТ ОПИТ ОТ УПОТРЕБАТА НА АНГЛИЙСКА ЛЕКСИКА (DENGLISH) В НЕМСКИЯ ЕЗИК
Author: Монев, Виктор; Денизов, Боян; Радева, Венета Иванова
Abstract: English is dominant in the world at the moment. This dominance is with different strength in different countries and regions. Germany, because of different specific aspects, described in the article, is especially susceptible to that kind of linguistic influence. It is present more strongly in the field of advertising, less so in the more specialized texts. Sometimes the adoption of English words is justifiable, but in many cases it can embarrass the perception and can make language unnecessarily difficult. В момента английският език е доминиращ. Господството му има различна сила в различните страни и региони на света. По различни причини, представени в статията, Германия е особено чувствителна към този вид езиково влияние. То е най-силно в сферата на рекламата и по-слабо в по-специализираните текстове. Понякога възприемането на английски думи е оправдано, но понякога то може да затрудни възприемането и да направи езика ненужно труден.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2119
Date: 2004


Files in this item

Files Size Format View
4DenglishVMBDVR.pdf 260.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов