ПОУЧИТЕЛНИЯТ ОПИТ ОТ УПОТРЕБАТА НА АНГЛИЙСКА ЛЕКСИКА (DENGLISH) В НЕМСКИЯ ЕЗИК

DSpace/Manakin хранилище

ПОУЧИТЕЛНИЯТ ОПИТ ОТ УПОТРЕБАТА НА АНГЛИЙСКА ЛЕКСИКА (DENGLISH) В НЕМСКИЯ ЕЗИК

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПОУЧИТЕЛНИЯТ ОПИТ ОТ УПОТРЕБАТА НА АНГЛИЙСКА ЛЕКСИКА (DENGLISH) В НЕМСКИЯ ЕЗИК
Автор: Монев, Виктор; Денизов, Боян; Радева, Венета Иванова
Резюме: English is dominant in the world at the moment. This dominance is with different strength in different countries and regions. Germany, because of different specific aspects, described in the article, is especially susceptible to that kind of linguistic influence. It is present more strongly in the field of advertising, less so in the more specialized texts. Sometimes the adoption of English words is justifiable, but in many cases it can embarrass the perception and can make language unnecessarily difficult. В момента английският език е доминиращ. Господството му има различна сила в различните страни и региони на света. По различни причини, представени в статията, Германия е особено чувствителна към този вид езиково влияние. То е най-силно в сферата на рекламата и по-слабо в по-специализираните текстове. Понякога възприемането на английски думи е оправдано, но понякога то може да затрудни възприемането и да направи езика ненужно труден.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2119
Дата: 2004


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
4DenglishVMBDVR.pdf 260.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов