АСПЕКТИ НА ПОДБОРА И ОБУЧЕНИЕТО НА МИТНИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА Р. БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС

DLib Repository

АСПЕКТИ НА ПОДБОРА И ОБУЧЕНИЕТО НА МИТНИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА Р. БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС

Show full item record

Title: АСПЕКТИ НА ПОДБОРА И ОБУЧЕНИЕТО НА МИТНИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА Р. БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС
Author: Ангелов, Ангел
Abstract: Субектът, от който зависи създаването, характера и реализирането на митническата политика у нас е митническата администрация. Присъединяването към Европейския съюз изисква засилване на институционалния и административния капацитет на страната-кандидатка, защото някои от асоциираните страни, каквато е и Р. България ще формират бъдещата външна граница на този съюз, което означава, че ще защитават икономическите му интереси, живота и здравето на неговите граждани. Успешното изпълнение на тези функции изисква адекватна подготовка и компетентност на митническата администрация. Дали това е така е въпрос, отговор на който се опитва да даде настоящата разработка.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2124
Date: 2004


Files in this item

Files Size Format View
4MadmAA.pdf 246.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов