ПРОДУКТОВО-ОРИЕНТИРАНОТО БЕНЧМАРКИНГ ИЗСЛЕДВАНЕ

DSpace/Manakin хранилище

ПРОДУКТОВО-ОРИЕНТИРАНОТО БЕНЧМАРКИНГ ИЗСЛЕДВАНЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОДУКТОВО-ОРИЕНТИРАНОТО БЕНЧМАРКИНГ ИЗСЛЕДВАНЕ
Автор: ЧИПРИЯНОВ, Михаил
Резюме: Като метод за стратегически изследвания и решения, бенчмаркингът спомага за определяне на най-добрите практики в различни компании и за проучване на ключовите фактори, спомогнали за тяхното достигане. На тази база най-значимите постижения от другите се внедряват в собствената организация. Специално продуктово-ориентираният бенчмаркинг съдейства за изследване на най-важните фактори за пазарния успех на предлаганите продукти. Подпомага се изработването на мениджърски решения относно провежданата продуктова политика и така се стимулира създаването на продуктово качество от най-голяма величина и увеличаване на продуктовата стойност за клиентите. As a method for strategic research and decisions, benchmarking contributes to determining the best practices in different companies and to understanding the key factors promoting their success. To that end, the most significant achievements of others are introduced to the organization. Product benchmarking especially contributes to finding the most important factors for success in the supply market. This supports the elaboration of management decisions concerning implementing product policies and, thereby, stimulating the creation of the best product quality and increasing product value for the customers.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2127
Дата: 2008


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2008_1_26.pdf 324.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов