ПРОДУКТОВО-ОРИЕНТИРАНОТО БЕНЧМАРКИНГ ИЗСЛЕДВАНЕ

DLib Repository

ПРОДУКТОВО-ОРИЕНТИРАНОТО БЕНЧМАРКИНГ ИЗСЛЕДВАНЕ

Show full item record

Title: ПРОДУКТОВО-ОРИЕНТИРАНОТО БЕНЧМАРКИНГ ИЗСЛЕДВАНЕ
Author: ЧИПРИЯНОВ, Михаил
Abstract: Като метод за стратегически изследвания и решения, бенчмаркингът спомага за определяне на най-добрите практики в различни компании и за проучване на ключовите фактори, спомогнали за тяхното достигане. На тази база най-значимите постижения от другите се внедряват в собствената организация. Специално продуктово-ориентираният бенчмаркинг съдейства за изследване на най-важните фактори за пазарния успех на предлаганите продукти. Подпомага се изработването на мениджърски решения относно провежданата продуктова политика и така се стимулира създаването на продуктово качество от най-голяма величина и увеличаване на продуктовата стойност за клиентите. As a method for strategic research and decisions, benchmarking contributes to determining the best practices in different companies and to understanding the key factors promoting their success. To that end, the most significant achievements of others are introduced to the organization. Product benchmarking especially contributes to finding the most important factors for success in the supply market. This supports the elaboration of management decisions concerning implementing product policies and, thereby, stimulating the creation of the best product quality and increasing product value for the customers.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2127
Date: 2008


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2008_1_26.pdf 324.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов