СТОПАНСКИЯТ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИТЕ СПОРЕД ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗВОРИ (края на XII – XIV в.)

DLib Repository

СТОПАНСКИЯТ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИТЕ СПОРЕД ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗВОРИ (края на XII – XIV в.)

Show full item record

Title: СТОПАНСКИЯТ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИТЕ СПОРЕД ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗВОРИ (края на XII – XIV в.)
Author: Вачева, Емилия
Abstract: В настоящата студия се прави опит въз основа на голям брой извори да се разкрие представата на западноевропейските автори за българското стопанство. Изследването не следва обичайната хронологично-тематична структура, тъй като целта е да се осветли икономическото развитие на отделните териториални области в България, районната специализация в селското стопанство, животновъдството и занаятчийството в градовете. Въз основа на анализа западните извори от края на XII – XIV в. в проучването се изяснява значимата роля на българските земи в търговските отношения с другите страни – Венеция, Генуа и Дубровник; допълват се сведенията за земеделието, скотовъдството, градския живот и занаятчийството; очертава се по-ясно и по –пълно “образа на българите” в представите на “западния човек”. Налага се извода, че западните хронисти и наблюдатели акцентуват върху плодородието на българската земя, върху високото качество на зърнените храни и не са далеч от мисълта да обяснят манталитета на българското население с особеностите на природната среда.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2150
Date: 2008


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4bul2008_21_41.pdf 265.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов