ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО “БИЗНЕСАНАЛИЗ” В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ

DLib Repository

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО “БИЗНЕСАНАЛИЗ” В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ

Show full item record

Title: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО “БИЗНЕСАНАЛИЗ” В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ
Author: Михайлов, Михаил; Гергова, Маргарита; Митов, Кирил; Колева, Росица; Билев, Билю; Дончева, Людмила; Кунев, Красимир
Abstract: В студията са предложени идеи за усъвършенстване организацията на обучението по “Бизнесанализ”. Очертани са съвременните тенденции в образователния процес. Представени са утвърдени практики с доказано значение за стимулиране самостоятелната работа на обучаваните. Акцентът е поставен върху използването на иновационни технологии и учебни средства.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2151
Date: 2008


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4bul2008_126_153.pdf 327.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов