ХУМОРЪТ - СРЕДСТВО НА ЕФЕКТИВНАТА БИЗНЕСКОМУНИКАЦИЯ. ВЪЗРАСТОВИ, ПОЛОВИ И КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ХУМОРЪТ - СРЕДСТВО НА ЕФЕКТИВНАТА БИЗНЕСКОМУНИКАЦИЯ. ВЪЗРАСТОВИ, ПОЛОВИ И КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ХУМОРЪТ - СРЕДСТВО НА ЕФЕКТИВНАТА БИЗНЕСКОМУНИКАЦИЯ. ВЪЗРАСТОВИ, ПОЛОВИ И КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ
Автор: Бакърджиева, Милка; Bakardzhieva, Milka
Резюме: Хуморът е средство на ефективната бизнескомуникация и условие за ефективен бизнес. Чрез него се постига освобождаване от напрежението и стреса, „разтопяване на ледовете”, вземане на творчески решения, казване на неудобни истини чрез умела шега, печелене на симпатия и доверие чрез шегуване със самия себе си, „айкидо” и т.н. Всеки може да се научи да се шегува. За това са необходими знания за същността на хумора, за основните типове хумор, за неговото значение и, особено, за съществуващите възрастови, полови и културни различия. В резултат на тези знания и подходящ тренинг всеки може да си отговори на въпросите: кога, къде и как да използва чувство си за хумор. Humour is considered a means for efficient business communication and a factor for successful business. It relieves the tension and stress, „breaks the ice”, leads to creative decisions, conveys inconvenient truths as skillful jokes, wins sympathy and trust when the jokes are directod to the speaker, „aikido”, etc. Everybody can learn how to joke. This requires some knowledge on the essence of vhumour, the main types of humour, the importance of humour, and especially on the existing age, gender, and cultural differences. With such knowledge and appropriate trainnig everybody shall know when, where, and how to use his sense of humour.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2165
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2009_39_86.pdf 489.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов