ХУМОРЪТ - СРЕДСТВО НА ЕФЕКТИВНАТА БИЗНЕСКОМУНИКАЦИЯ. ВЪЗРАСТОВИ, ПОЛОВИ И КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ

DLib Repository

ХУМОРЪТ - СРЕДСТВО НА ЕФЕКТИВНАТА БИЗНЕСКОМУНИКАЦИЯ. ВЪЗРАСТОВИ, ПОЛОВИ И КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ

Show full item record

Title: ХУМОРЪТ - СРЕДСТВО НА ЕФЕКТИВНАТА БИЗНЕСКОМУНИКАЦИЯ. ВЪЗРАСТОВИ, ПОЛОВИ И КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ
Author: Бакърджиева, Милка; Bakardzhieva, Milka
Abstract: Хуморът е средство на ефективната бизнескомуникация и условие за ефективен бизнес. Чрез него се постига освобождаване от напрежението и стреса, „разтопяване на ледовете”, вземане на творчески решения, казване на неудобни истини чрез умела шега, печелене на симпатия и доверие чрез шегуване със самия себе си, „айкидо” и т.н. Всеки може да се научи да се шегува. За това са необходими знания за същността на хумора, за основните типове хумор, за неговото значение и, особено, за съществуващите възрастови, полови и културни различия. В резултат на тези знания и подходящ тренинг всеки може да си отговори на въпросите: кога, къде и как да използва чувство си за хумор. Humour is considered a means for efficient business communication and a factor for successful business. It relieves the tension and stress, „breaks the ice”, leads to creative decisions, conveys inconvenient truths as skillful jokes, wins sympathy and trust when the jokes are directod to the speaker, „aikido”, etc. Everybody can learn how to joke. This requires some knowledge on the essence of vhumour, the main types of humour, the importance of humour, and especially on the existing age, gender, and cultural differences. With such knowledge and appropriate trainnig everybody shall know when, where, and how to use his sense of humour.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2165
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2009_39_86.pdf 489.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов