УПРАВЛЕНСКАТА СТРУКТУРА - НЕОБХОДИМА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ДРУЖЕСТВО

DLib Repository

УПРАВЛЕНСКАТА СТРУКТУРА - НЕОБХОДИМА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ДРУЖЕСТВО

Show full item record

Title: УПРАВЛЕНСКАТА СТРУКТУРА - НЕОБХОДИМА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ДРУЖЕСТВО
Author: Атанасов, Атанас
Abstract: В статията се изследва състоянието на задължителната управленска структура за инвестиционното дружество в тесен и широк аспект т. е. от една страна структурата, интегрирана в самото дружество, а от друга - външната структура, състояща се от взаимосвързани самостоятелно обособени икономически субекти. Характеризират се особеностите на двата типа структура и се подчертава основополагащото им значение за осъществяване дейността на инвестиционното дружество. На тази база се оформят обобщения и изводи относно състоянието и възможностите за оптимизиране на взаимовръзките в присъщата за инвестиционното дружество управленска структура. The condition of the obligatory managing structure for the investment company is analysed in the article. It is analysed in a narrow and a broad aspect i. e. on the one hand the structure integrated in the company itself, and on the other hand - the external structure, consisting of interconnected, autonomous economic subjects. The characteristics of the two types of structures are described and the founding importance for the realization of the activity of the investment company is emphasized. On this basis, generalizations and conclusions are formed about the condition and possibilities for optimising the interconnections within the managing structure, the latter being typical for an investment company.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2167
Date: 2003


Files in this item

Files Size Format View
AtanasovInvest.pdf 235.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов