РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО РОЛЯТА НА БВП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДАЧИТЕ НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ

DSpace/Manakin хранилище

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО РОЛЯТА НА БВП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДАЧИТЕ НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО РОЛЯТА НА БВП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДАЧИТЕ НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ
Автор: Марков, Огнян; Тодоров, Тодор
Резюме: БВП е най-важният синтетичен макроикономически показател, характеризиращ ефективността от функционирането на икономическата система. Той се намира в много силна зависимост от производителността на труда и конкурентоспособността на икономиката. От тази гледна точка всяко изследване на БВП е актуално и е израз на желанието да бъде внесен макар и минимален принос в общия стремеж на българския народ за равноправно вписване в европейските и световните структури. На базата на резултатите от проекта се прави опит за очертаване на приоритетните области, в които органите за държавно управление у нас би следвало в бъдеще да съсредоточат своите усилия, за да настъпи видим положителен прелом в политиката на темповете на растеж на БВП, в посока на тяхното повишаване с цел догонване на Европейските стандарти. GDP is the most important synthetic macroeconomic indicator, characterizing the effectiveness of the economic system’s functioning. GDP is strongly dependent on the productivity and the economic competitiveness. From this point of view any research of the GDP is a question of present interest and it is an expression of the desire to make some contribution to the Bulgarian nation’s ambition to be an equal partner in the European and the World institutions. We will try, on the basis of the research results, to outlay the priority aspects, which should be the basic aim of the Government authorities in the country in order to achieve evident positive turning point in the growth rate of GDP, as the basic aim is to increase these growth rates in order to gain on the European standards.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2170
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
05-statia-2010.pdf 392.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов