ПРОЦЕС НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ИНОВАЦИОННАТА ФИРМЕНА ДЕЙНОСТ

DLib Repository

ПРОЦЕС НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ИНОВАЦИОННАТА ФИРМЕНА ДЕЙНОСТ

Show full item record

Title: ПРОЦЕС НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ИНОВАЦИОННАТА ФИРМЕНА ДЕЙНОСТ
Author: Борисов, Борислав; Георгиева, Теодора; Парашкевова, Евелина
Abstract: Иновационната активност на българските предприятия бележи изоставане по отношение формирането на иновационна култура и предприемачески нагласи. Проблемите се дължат на липсата на информация за спецификата на иновациите, непознаване на инвестиционната практика в тази област и неизползване на възможностите за финансиране по различни програми. Изясняване на същността на инвестициите и иновациите чрез прилагането на процесен подход, управлението на иновационни проекти, както и представяне на възможностите за тяхното финансиране са пунктовете разгледани в статията. На тази база е направен опит да се аргументира необходимостта от методика за осъществяване на инвестиционни проекти в иновационната фирмена дейност и да се изведат базови изисквания към нея. The innovation activities of the Bulgarian companies lag behind the development of innovation culture and business attitude. The problems are due to the lack of information about the characteristics of the innovations as well as the insufficient knowledge on the investment practices in this field and the available financing programmes. By means of the process approach the article aims to clarify the nature of investments and innovation, innovation project management and the possible sources of financing. An attempt has been made to justify the need for a methodology of investment projects implementation within the scope of corporate innovation activities as well to formulate some principle requirements for it.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2172
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2009_126_150.pdf 326.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов