ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕНДЕНЦИИ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕНДЕНЦИИ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕНДЕНЦИИ
Author: Василев, Юлиан
Abstract: Целта на публикацията е проучване на демографските промени в България с оглед откриване на населени места застрашени от изчезване и формулиране на препоръки към икономическата политика на държавата. Отчетено е влиянието на редица фактори, влияещи върху процесите на обезлюдяване и застаряване. Основните приносни моменти в настоящата публикация са три. Първо, предложена е структура на база от данни, позволяваща използването на демографски данни за други научни изследвания. Второ, разработена е технология за конвертиране на данни от служба ГРАО в база данни. Трето, предложен е подход за провеждане на регионални демографски анализи. The purpose of this study is a research on demographic trends in Bulgaria with a view to finding places which may disappear from Bulgaria’s map and formulating economic polices of the country. The study gives an account of the influence of a set of factors influencing ageing and depopulation processes. Three contribution points may be marked. Firstly, a database structure is defined, allowing the use of census data for other researchers. Secondly, a technology is developed for converting census data into the created database. Thirdly, the study provides an approach for implementing regional demographic analysis.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2177
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2009_1_51.pdf 724.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов