ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

DSpace/Manakin хранилище

ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Автор: Павлов, Нено
Резюме: В контекста на глобализацията на висшето образование през 80-те години на 20 век във висшите училища (ВУ) на Европа, като приоритетен проблем се извежда качеството на обучението и оценяването на програмите. През последното десетилетие проблемът за качеството възниква и в българските висши училища под въздействието на две групи фактори: вътрешни и външни. Те налагат необходимостта от изграждането на система за осигуряване и развитие на качеството във висшите училища с цел поддържане на конкурентноспособността им на интелектуалния пазар. In the context of globalization of higher education during eighties of 20th century in European universities, the quality of teaching and assessment of programs is taken as priority problem. During last decade, under the influence of two groups of factors - internal and external, the quality problem arises in Bulgarian universities too. This necessitates establishment of a system for security and development of quality at universities in order to maintain their competitive power at the intellectual market.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2178
Дата: 2003


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
PavlovStrategy.pdf 221.4Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов