ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

DLib Repository

ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

Show full item record

Title: ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Author: Павлов, Нено
Abstract: В контекста на глобализацията на висшето образование през 80-те години на 20 век във висшите училища (ВУ) на Европа, като приоритетен проблем се извежда качеството на обучението и оценяването на програмите. През последното десетилетие проблемът за качеството възниква и в българските висши училища под въздействието на две групи фактори: вътрешни и външни. Те налагат необходимостта от изграждането на система за осигуряване и развитие на качеството във висшите училища с цел поддържане на конкурентноспособността им на интелектуалния пазар. In the context of globalization of higher education during eighties of 20th century in European universities, the quality of teaching and assessment of programs is taken as priority problem. During last decade, under the influence of two groups of factors - internal and external, the quality problem arises in Bulgarian universities too. This necessitates establishment of a system for security and development of quality at universities in order to maintain their competitive power at the intellectual market.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2178
Date: 2003


Files in this item

Files Size Format View
PavlovStrategy.pdf 221.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов