МОНЕТАРЕН СУВЕРЕНИТЕТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

DLib Repository

МОНЕТАРЕН СУВЕРЕНИТЕТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Show full item record

Title: МОНЕТАРЕН СУВЕРЕНИТЕТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Author: Радев, Асен
Abstract: От гледна точка на бързопротичащата глобализация, националните парични системи и тяхното взаимодействие поставят изключително остри въпроси. Тяхното решаване ще става с използуването на монетарния суверенитет, валутните бордове, официалната и неофициална валутна субституция, колективните валутни системи или конституирането на нови световни пари. В студията се изследва общото влияние на монетарния суверенитет върху икономическото развитие. Изследвани са същността на монетарния суверенитет, причините които карат нациите да се стремят към монетарен суверенитет или да се отказват от него. Направена е съпоставка на икономическото развитие на нации с различни монетарни системи - монетарен суверенитет със силна централна банка, валутни бордове, официална валутна субституция. From the point of view of the rapid extending globalization the national money systems and their interaction raise exceptionally significant questions. Their solution should be reached by the way of monetary sovereignty, currency boards, and official and unofficial currency substitution or by the establishment of new global currency. The study investigates the general impact of the monetary sovereignty on the economic development. The accent is focused upon clarification of the monetary sovereignty, cases that urge nations toward monetary sovereignty or to reject it. The study also examines the economic development of nations under different currency systems: monetary sovereignty with powerful Central bank, currency boards and official currency substitution.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2179
Date: 2003


Files in this item

Files Size Format View
RadevMonetary.pdf 431.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов