МОНЕТАРЕН СУВЕРЕНИТЕТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

DSpace/Manakin хранилище

МОНЕТАРЕН СУВЕРЕНИТЕТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МОНЕТАРЕН СУВЕРЕНИТЕТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Автор: Радев, Асен
Резюме: От гледна точка на бързопротичащата глобализация, националните парични системи и тяхното взаимодействие поставят изключително остри въпроси. Тяхното решаване ще става с използуването на монетарния суверенитет, валутните бордове, официалната и неофициална валутна субституция, колективните валутни системи или конституирането на нови световни пари. В студията се изследва общото влияние на монетарния суверенитет върху икономическото развитие. Изследвани са същността на монетарния суверенитет, причините които карат нациите да се стремят към монетарен суверенитет или да се отказват от него. Направена е съпоставка на икономическото развитие на нации с различни монетарни системи - монетарен суверенитет със силна централна банка, валутни бордове, официална валутна субституция. From the point of view of the rapid extending globalization the national money systems and their interaction raise exceptionally significant questions. Their solution should be reached by the way of monetary sovereignty, currency boards, and official and unofficial currency substitution or by the establishment of new global currency. The study investigates the general impact of the monetary sovereignty on the economic development. The accent is focused upon clarification of the monetary sovereignty, cases that urge nations toward monetary sovereignty or to reject it. The study also examines the economic development of nations under different currency systems: monetary sovereignty with powerful Central bank, currency boards and official currency substitution.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2179
Дата: 2003


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
RadevMonetary.pdf 431.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов