ИЗСЛЕДВАНЕ СТРУКТУРАТА И КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ И ИПОТЕЧНИЯ КРЕДИТНИ ПОРТФЕЙЛИ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

DSpace/Manakin хранилище

ИЗСЛЕДВАНЕ СТРУКТУРАТА И КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ И ИПОТЕЧНИЯ КРЕДИТНИ ПОРТФЕЙЛИ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ СТРУКТУРАТА И КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ И ИПОТЕЧНИЯ КРЕДИТНИ ПОРТФЕЙЛИ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА
Автор: Георгиев, Георги
Резюме: Статията изследва и анализира структурата и качеството на потребителския и ипотечния кредитни портфейли на търговските банки в България в условията на световна финансова криза. Акцентът е поставен върху тези два вида кредити, предоставяни на физически лица, защото те заемат най-голям относителен дял в структурата на финансиране на домакинствата у нас. Анализирани са в детайли особеностите в динамиката, цената на кредитния ресурс и изменението в качеството на кредитните портфейли за времеви отрязък от 18 месеца. The article investigates and analyses the structure and the quality of consumer and mortgage credit portfolio of commercial banks in Bulgaria in the conditions of world financial crisis. It lay stress namely on these two kinds of credits because their dominant share in the credit extended to household. The article provides in detail an analysis of changes in household credit, APR and credit portfolio quality over the past 18 months.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2196
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
15-statia-2010.pdf 537.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов