ИЗСЛЕДВАНЕ СТРУКТУРАТА И КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ И ИПОТЕЧНИЯ КРЕДИТНИ ПОРТФЕЙЛИ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ СТРУКТУРАТА И КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ И ИПОТЕЧНИЯ КРЕДИТНИ ПОРТФЕЙЛИ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ СТРУКТУРАТА И КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ И ИПОТЕЧНИЯ КРЕДИТНИ ПОРТФЕЙЛИ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА
Author: Георгиев, Георги
Abstract: Статията изследва и анализира структурата и качеството на потребителския и ипотечния кредитни портфейли на търговските банки в България в условията на световна финансова криза. Акцентът е поставен върху тези два вида кредити, предоставяни на физически лица, защото те заемат най-голям относителен дял в структурата на финансиране на домакинствата у нас. Анализирани са в детайли особеностите в динамиката, цената на кредитния ресурс и изменението в качеството на кредитните портфейли за времеви отрязък от 18 месеца. The article investigates and analyses the structure and the quality of consumer and mortgage credit portfolio of commercial banks in Bulgaria in the conditions of world financial crisis. It lay stress namely on these two kinds of credits because their dominant share in the credit extended to household. The article provides in detail an analysis of changes in household credit, APR and credit portfolio quality over the past 18 months.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2196
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
15-statia-2010.pdf 537.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов