МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЯЙЦА

DLib Repository

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЯЙЦА

Show full item record

Title: МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЯЙЦА
Author: Горанова, Пенка; Кънева, Тотка; Веселинова, Надежда; Тананеева, Живка
Abstract: Политиката на Европейския Съюз в областта на селското стопанство е нормативно уредена в чл. 32-38 от Договора за Европейска Общност и е една от най-сложните и с най-разнообразни мерки на въздействие сред политиките на Европейския Съюз. Тази политика се интегрира по различни начини в редица други обособени политики на Общността като например опазването на околната среда и здравеопазването, и поради тази причина функционирането и развитието на Общия Пазар на Селскостопански Продукти трябва да бъдат съпроводен и със създаване на Обща Селскостопанска Политика. Основната цел на разработката е на база водещите теоретични концепции и изследване на съществуващата у нас практика да се предложат насоки за развитие и приложение на маркетинговите стратегиите, които биха могли да се прилагат от аграрните фирми, произвеждащи и предлагащи яйца.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2199
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
20-statia-2010.pdf 358.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов