СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ И РЕЙТИНГОВА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ

DLib Repository

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ И РЕЙТИНГОВА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ

Show full item record

Title: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ И РЕЙТИНГОВА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ
Author: Маринов, Марин
Abstract: В настоящата статия се поставя акцентa върху финансовите параметри от общинските бюджети на българските общини. На базата на емпирични данни се прави сравнителен анализ на социално-икономическото управление на местните фискални единици от областите Плевен и Ловеч. Посредством метода на експертната оценка се поставя рейтингова оценка на всяка от тях. The present article puts the accent on the financial parameters of municipality budgets of Bulgarian municipalities. Based on empirical data, it makes a comparative analysis of the social and economic management of the local fiscal units of Pleven and Lovech districts. Each of them is rated by the expert valuation method.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2201
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
24-statia-2010.pdf 347.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов