СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА (1980-2008 г.)

DLib Repository

СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА (1980-2008 г.)

Show full item record

Title: СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА (1980-2008 г.)
Author: Тодоров, Тодор
Abstract: Всички процеси и тенденции, касаещи различните аспекти на новата икономика и на структурните промени, както и на взаимозависимостите между тях, са обект на изследването. На базата на получените резултати се очертаха приоритетните области на провежданата структурна реформа, в които органите за държавно управление у нас би следвало да съсредоточат своите усилия, за да настъпи видим положителен прелом в основните макроикономически показатели, в посока на тяхното повишаване с цел догонване на Европейските стандарти. В резултат на извършеното изследване, бе потвърдена нашата априорна научна теза, че структурните икономически промени са главен подход за реализиране на задачата, поставена от Лисабонската стратегия – изграждане на ново общество на знанието, което да замени постиндустриалното общество като изчерпало своя потенциал за просперитет на населението и неотговарящо на неговите много по-високи изисквания. All processes and trends, that concern the different aspects of the new economy, the structural changes and the relations between them, are targets of the research work. The most important fields of that structural reform were sketched on the basis of the received findings.To occur obvious and positive change in the main macroeconomic indicators, towards their increase, in order to reach the European standards, the government bodies must focus their efforts exactly on these fields. As a result of the carried out investigations, combining study of a significant volume of specialized literature, analysis of broad size statistics information and conduct of empirical inquiry, it was confirmed that our a priori scientific thesis that structural economic changes are major approach to realize the post-industrial society as exhausted their potential for prosperity of the population and does not meet its very high standard in every respect: the environment, labor conditions, incomes, education, health, culture, etc.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2202
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
25-statia-2010.pdf 452.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов