ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ХХІ ВЕК

DSpace/Manakin хранилище

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ХХІ ВЕК

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ХХІ ВЕК
Автор: Илиев, Цветан
Резюме: Представеният материал разглежда основните промени в икономиката, появили се вследствие глобализацията и тяхното влияние върху системата на висшето образование. Висшето образование се приема като комплекс, който има водеща роля за повишаването качеството на човешкия капитал. Изследваният проблем се интерпретира на две нива. На първо място, обект на анализа е определящата функция на глобалните промени в икономиката от гледна точка на висшето образование. На второ място се изследват промените вътре в системата на висшето образование в контекста на глобализацията. The present treatment goes into some of the main changes which occur in economy in the conditions of globalization and their influence over the system of higher education. The higher education is taken in as a complex which has the leading role for increasing the quality of human capital. Investigated problem is interpreted on two levels. In the first place, object of analysis is the determinant function of the global changes in economy with regard to system of higher education. On the second place it studies the changes inside the system of higher education in the context of globalization.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2204
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2009_85_94.pdf 202.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов