ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ХХІ ВЕК

DLib Repository

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ХХІ ВЕК

Show full item record

Title: ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ХХІ ВЕК
Author: Илиев, Цветан
Abstract: Представеният материал разглежда основните промени в икономиката, появили се вследствие глобализацията и тяхното влияние върху системата на висшето образование. Висшето образование се приема като комплекс, който има водеща роля за повишаването качеството на човешкия капитал. Изследваният проблем се интерпретира на две нива. На първо място, обект на анализа е определящата функция на глобалните промени в икономиката от гледна точка на висшето образование. На второ място се изследват промените вътре в системата на висшето образование в контекста на глобализацията. The present treatment goes into some of the main changes which occur in economy in the conditions of globalization and their influence over the system of higher education. The higher education is taken in as a complex which has the leading role for increasing the quality of human capital. Investigated problem is interpreted on two levels. In the first place, object of analysis is the determinant function of the global changes in economy with regard to system of higher education. On the second place it studies the changes inside the system of higher education in the context of globalization.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2204
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2009_85_94.pdf 202.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов