ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show full item record

Title: ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Author: Варамезов, Любчо; Николов, Емил; Гуцев, Георги
Abstract: Настоящата статия е естествено продължение на дългогодишния интерес на авторите към фирмените знания и подходите за тяхното управление, намиращ израз в разработването на четири научни проекта и множество публикации в тази област на науката. Тъй като знанията придобиват все по-ключово значение за съществуването, развитието и просперитета на компаниите в днешните икономически условия, на преден план се появява въпросът за подходите (начините) за придобиване на нови фирмени знания. Един от тези начини е обучението на персонала. В тази връзка, в настоящата статия се анализира степента, в която българските компании се възползват от възможностите, които им дава обучението за генериране на нови фирмени знания, както и проблемите, които съпътстват неговото осъществяване.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2205
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
01-statia-2012.pdf 205.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов