ТЕОРЕТИЧНИ И ЕМПИРИЧНИ АСПЕКТИ Н А МОДЕЛИРАНЕТО НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

DLib Repository

ТЕОРЕТИЧНИ И ЕМПИРИЧНИ АСПЕКТИ Н А МОДЕЛИРАНЕТО НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

Show full item record

Title: ТЕОРЕТИЧНИ И ЕМПИРИЧНИ АСПЕКТИ Н А МОДЕЛИРАНЕТО НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ
Author: Горчева, Таня; Любенов, Здравко; Петров, Ивайло; Gorcheva, Tania; Lyubenov, Zdravko; Petrov, Ivaylo
Abstract: Нарастващата либерализация, интеграция и конкуренция през последните десетилетия, са основните причини за постоянно увеличаващата се обвързаност на фирмите с процесите на интернационализация. Това засяга всички области на икономиката, включително и услугите. В статията се разкриват съществени аспекти на интернационализацията в споменатата сфера. Представят се авторовите виждания за моделирането на тези процеси и резултатите от емпиричното им тестване.Growing liberalization, integration and competition in recent decades, are the main reasons for the ever increasing involvement of firms with internationalization process. This affects all areas of the economy, including services. The article reveals significant aspects of the internationalization in that area. There are presents the author's views on the modeling of these processes and results of their empirical testing.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2213
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
03-statia-2011.pdf 423.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов