ТЕОРЕТИЧНИ И ЕМПИРИЧНИ АСПЕКТИ Н А МОДЕЛИРАНЕТО НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

DSpace/Manakin хранилище

ТЕОРЕТИЧНИ И ЕМПИРИЧНИ АСПЕКТИ Н А МОДЕЛИРАНЕТО НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТЕОРЕТИЧНИ И ЕМПИРИЧНИ АСПЕКТИ Н А МОДЕЛИРАНЕТО НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ
Автор: Горчева, Таня; Любенов, Здравко; Петров, Ивайло; Gorcheva, Tania; Lyubenov, Zdravko; Petrov, Ivaylo
Резюме: Нарастващата либерализация, интеграция и конкуренция през последните десетилетия, са основните причини за постоянно увеличаващата се обвързаност на фирмите с процесите на интернационализация. Това засяга всички области на икономиката, включително и услугите. В статията се разкриват съществени аспекти на интернационализацията в споменатата сфера. Представят се авторовите виждания за моделирането на тези процеси и резултатите от емпиричното им тестване.Growing liberalization, integration and competition in recent decades, are the main reasons for the ever increasing involvement of firms with internationalization process. This affects all areas of the economy, including services. The article reveals significant aspects of the internationalization in that area. There are presents the author's views on the modeling of these processes and results of their empirical testing.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2213
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
03-statia-2011.pdf 423.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов