ФИРМЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

DLib Repository

ФИРМЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Show full item record

Title: ФИРМЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Author: Захариев, Андрей; Захариева, Галина; Любенов, Здравко; Кръстев, Людмил; Ганчев, Александър
Abstract: Настоящата статия представя резултати от проект “Риск и възвращаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието” финансиран от Фонд „Научни изследвания” към СА „Д.А.Ценов” през 2008 год. Фокусът на изследването е насочен към проучване и установяване на проблемите при управлението на риска при фирмените инвестиции в човешкия капитал. Подбраната тема отговаря на утвърдените насоки за научни изследвания на академично ниво и стремежа към интердисциплинарност при тях. Отличителните страни на изследването могат да се систематизират по следния начин: • Осъществяване на комплексно проучване на проблем, с висока степен на актуалност и значимост за българските фирми. • Чрез събрания емпиричен материал се очертава практиката и профила на управленските решения за фирмени инвестиции в човешкия капитал. Изследването води до сегментиране, групиране и съпоставяне на практиките на управленски решения за хеджуиране срещу риска при фирмени инвестиции в човешкия капитал.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2217
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2009_105_121.pdf 360.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов