ДИАГНОСТИЧНО-ПРОГНОСТИЧЕН АНАЛИЗ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНДИКАТОРИ

DLib Repository

ДИАГНОСТИЧНО-ПРОГНОСТИЧЕН АНАЛИЗ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНДИКАТОРИ

Show full item record

Title: ДИАГНОСТИЧНО-ПРОГНОСТИЧЕН АНАЛИЗ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНДИКАТОРИ
Author: Вачевска, Миглена; Vachevska, Miglena
Abstract: В настоящата статия е направен опит да се открои ролята на Системата на национални сметки като главен инструмент за макроикономически анализ и прогнозиране. С помощта на техники на иконометричното моделиране е изведен приложния аспект на използване на информация от националните сметки за задълбочено изследване на закономерностите, релациите и тенденциите на развитие на основни макроикономически показатели. In this paper reviews an attempt is highlighting the role of the System of National Accounts as the main tool for macroeconomic analysis and forecasting. Using econometric modelling techniques applied in aspect, which are based on information from national accounts for a thorough research of the regularities, relationships and trends in key macroeconomic indicators.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2220
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
05-statia-2012.pdf 292.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов