РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Божинова, Марияна Върбанова; Мидова, Петранка Иванова; Петрова, Симеонка Александрова; Перков, Венцислав Емилов; Кътева, Марияна Николова; Bozhinova, Mariyana Varbanova; Midova, Petranka Ivanova; Petrova, Simeonka Alexandrova; Perkov, Ventsislav Emilov; Kateva, Mariyana Nikolova
Резюме: Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар. Националните вериги, от своя страна, разширяват мрежата си от магазини в различни градове на територията на страната, а някои от тях дори замислят експанзия и зад граница. В условията на пазар със силна конкуренция оцеляването и развитието на търговските вериги е свързано с идентифицирането и използването на източниците на конкурентни предимства, а също така и с перманентната оценка и анализ на тяхната конкурентоспособност – предмет на изследване в настоящата разработка. На тази база се правят изводи и се формулират препоръки за повишаване конкурентоспособността на търговските вериги. The development of commercial chains in Bulgaria was caused by the benefits they provide to customers. In the last two - three years there is strong interest of foreign retail chains to the Bulgarian market. National chains, in turn, expand its network of stores in various cities throughout the country, and some of them even think of expansion abroad. The survival and the development of the commercial chains in a market with strong competition is connected with the identification and the use of sources of competition advantages as well as the permanent evaluation and analysis of their competitiveness – a subject of research in this work. Based on this conclusions are drawn and recommendations are made for increasing the competitiveness of the commercial chains.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2221
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2009_122_136.pdf 530.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов