ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DSpace/Manakin хранилище

ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Автор: Баташки, Георги; Ималова, Диана; Кънева, Тотка; Андреев, Иван; Вечев, Венцислав; Batashki, Georgi; Imalova, Diana; Kaneva, Totka; Andreev, Ivan; Vechev, Ventsislav
Резюме: Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в предприятията от публичния сектор. Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на конкретни актуални проблеми. Посоченото обстоятелство в пълна степен се отнася и за счетоводството на предприятията от публичния сектор. Върху тази основа аргументирано се предлагат възможности за решаване на проблеми с теоретико-методологичен и практико-приложен характер в счетоводството на бюджетните предприятия. В резултат на апробацията им в дейността на изследваните предприятия се повишава качеството на създавания счетоводно-информационен продукт. The research includes an analysis of the current accounting practices of budget enterprises and provides substantiated solutions for some theoretical and practical problems of the accounting practice of the public sector enterprises. The constantly growing requirements for the generated accounting information related to the activities of every enterprise is the main reason for searching for theoretically grounded and practically feasible solutions to some specific and topical problems. These circumstances apply to a full extent to the accounting systems of the public sector enterprises as well. The practical approbation of these solutions in certain enterprises resulted to a higher quality of their accounting information output.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2224
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
08-statia-2012.pdf 226.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов