СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ
Автор: Божинов, Божидар; Георгиев, Николай; Bojinov, Bojidar; Georgiev, Nikolaj
Резюме: Банковото дело в международен мащаб е непрекъснат процес на еволю-ция и усъвършенстване. Навлизането на новите информационни технологии в банковите институции оказва влияние върху дейността им, както за намаляване на разходите по събирането, съхраняването, обработката и пренасянето на информацията за транзакциите, така и за налагането на алтернативни способи за достъп до банковите услуги, един от които е електронното банкиране. Непрекъснато увеличаващият се процент на потребителите, ползващи електронни банкови услуги потвърждава огромния потенциал на дигиталните технологии в банковия сектор. Настоящето изследване представя резултатите от анкетно проучване, проведено сред 523 човека в периода юни – ноември 2011г. Banking on an international scale is a continuous process of evolution and improvement. The advent of new information technology in banking institutions affects their activity, reducing the costs of collection, storage, processing and handling of information about the transactions and the imposition of alternative means of access to banking services, one of which is e banking. Ever increasing percentage of consumers using electronic banking services confirms the enormous potential of digital technology in the banking sector. This study presents the results of survey conducted among 523 people in the period June - November 2011
URI: http://hdl.handle.net/10610/2227
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
09-statia-2012.pdf 511.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов