СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ
Author: Божинов, Божидар; Георгиев, Николай; Bojinov, Bojidar; Georgiev, Nikolaj
Abstract: Банковото дело в международен мащаб е непрекъснат процес на еволю-ция и усъвършенстване. Навлизането на новите информационни технологии в банковите институции оказва влияние върху дейността им, както за намаляване на разходите по събирането, съхраняването, обработката и пренасянето на информацията за транзакциите, така и за налагането на алтернативни способи за достъп до банковите услуги, един от които е електронното банкиране. Непрекъснато увеличаващият се процент на потребителите, ползващи електронни банкови услуги потвърждава огромния потенциал на дигиталните технологии в банковия сектор. Настоящето изследване представя резултатите от анкетно проучване, проведено сред 523 човека в периода юни – ноември 2011г. Banking on an international scale is a continuous process of evolution and improvement. The advent of new information technology in banking institutions affects their activity, reducing the costs of collection, storage, processing and handling of information about the transactions and the imposition of alternative means of access to banking services, one of which is e banking. Ever increasing percentage of consumers using electronic banking services confirms the enormous potential of digital technology in the banking sector. This study presents the results of survey conducted among 523 people in the period June - November 2011
URI: http://hdl.handle.net/10610/2227
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
09-statia-2012.pdf 511.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов