ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

DSpace/Manakin хранилище

ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Автор: Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Deneva, Aneta; Sirashky, Georgi; Sirashky, Hristo; Spasovsky, Tsanko
Резюме: При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Научната разработка на тема: „Добив на суровини и екологизация на добивното производство” е с теоретико-приложна насоченост. Тя има отношение към екологичните проблеми на добивната промишленост, опазването и възпроизводството на околната среда. Чрез екологизация на добивната промишленост се осигурява качество и конкурентоспособност на готовата продукция на вътрешния и международния пазар; улеснява се техническото сътрудничество между заинтересованите страни; човекът в своята дейност и природата са защитени от вредното въздействие на прилаганите технологии и процеси. In today's economic conditions ecologisation of industrial production is important for solving various, new and unfamiliar for the economy problems. Scientific research on the topic: "Mining and ecologisation of mining production” is a theoretically orientated. It is relevant to the environmental problems of mining industry. Going green of mining industry provides quality and сompetitiveness of finished products of domestic and international markets; facilitates technical cooperation between stakeholders; man in its activities and nature are protected from harmful effects of applied technologies and processes.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2232
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
11-statia-2011.pdf 273.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов