ЗА ОРФЕЙ, ОРФИЗМА И ТРАКИЙСКАТА ДЪРЖАВНА УРЕДБА

DLib Repository

ЗА ОРФЕЙ, ОРФИЗМА И ТРАКИЙСКАТА ДЪРЖАВНА УРЕДБА

Show full item record

Title: ЗА ОРФЕЙ, ОРФИЗМА И ТРАКИЙСКАТА ДЪРЖАВНА УРЕДБА
Author: Живков, Николай
Abstract: Орфизмът се представя като морално-религиозна система, свързана с вярата в безсмъртието. Водеща роля в нея играе идеята за усъвършенстване на душата, т.е. на усърдието на вярващите да достигнат безсмъртие чрез участие в проповеди, песнопения и култово-обредни практики. Те са обединени в две общества – народно и аристократично. Чрез тях участват и в живота на държавата. Орфизмът е упражнил силно влияние върху идеите на Питагор и Платон за душата, държавата и съсловията в нея. Техните учения за душата са понататъшно развитие на орфическите идеи. За разлика от орфиците, които с тяхна помощ решават въпроса за подбор и участието на лицата в управлението на държавата, то Питагор и Платон обосновават цялата съсловна структура на държавата и роля на отделните съсловия в нея за успешното изпълнение на мисията й. Орфическите културни традиции се усвояват от балканските народи. Настанилите се на Балканите славяни и прабългари също възприемат обичаи и обредни практики от местното население, които упражняват влияние върху формирането през ІХ в. на богомилско учение.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2234
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4bul2009_23_44.pdf 290.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов