ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АГРАРНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХІ ВЕК В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АГРАРНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХІ ВЕК В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АГРАРНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХІ ВЕК В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Автор: Герганов, Георги; Блажева, Виолета; Gerganov, Georgi; Blazheva, Violeta
Резюме: Общата европейска селскостопанска политика е насочена към ефективно и устойчиво земеделие. Нарастващите предизвикателства пред селското стопанство в Европа (в т.ч. и в България) налагат нейната непрекъсната реформа от гледна точка на привеждането й в съответствие с по-високите изисквания на обществото за здравословни храни, опазването на селските райони, гарантиране производството на по-висококачествена продукция и запазване доходите на селскостопанските производители. Тhe Common European Agricultural Policy focuses on efficient and sustainable agriculture. Growing challenges facing agriculture in Europe (including Bulgaria) impose its continuing reform in terms of its alignment with the higher demands of society for health food, protection of rural areas, ensuring the production of -high quality products and maintain farm income.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2235
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
12-statia-2012.pdf 219.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов