ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОРТФЕЙЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ БЪЛГАРСКИТЕ КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

DSpace/Manakin хранилище

ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОРТФЕЙЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ БЪЛГАРСКИТЕ КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОРТФЕЙЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ БЪЛГАРСКИТЕ КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА
Автор: Пътев, Пламен; Ганчев, Александър
Резюме: Статията изследва портфейлното изпълнение на българските колективни инвестиционни схеми в условията на финансова криза. Предмет на изследването са количествените техники, разработени от модерната портфейлна теория за оценка на портфейлното представяне. Основният извод в статията е, че българските нискорискови колективни инвестиционни схеми имат относително по-добро представяне в условията на финансова криза. Това обаче се дължи повече на инвестиционния им профил, отколкото на ефективно управление на техните портфейли. Изследването разкрива и че колективните инвестиционни схеми в България имат различна инвестиционна политика. Така в условията на финансова криза инвеститорите могат да прилагат мениджърска диверсификация за редуциране на общия инвестиционен риск.The study investigates the portfolio performance of Bulgarian collective investment schemes under conditions of financial crisis. The subjects of the research are the quantitative techniques for portfolio performance evaluation developed by the modern portfolio theory. The basic conclusion from the research is that Bulgarian low-risk collective investment schemes have relative better performance under conditions of financial crisis. However this fact is a result from their investment profile, than from effective management of their portfolios. The research reveals that the Bulgarian collective investment schemes have different investment policy. Thus, under conditions of financial crisis the investors can apply a management diversification to reduce the total investment risk.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2243
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
44-statia-2010.pdf 517.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов