МАЛКИЯТ И СРЕДЕН БИЗНЕС И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

DSpace/Manakin хранилище

МАЛКИЯТ И СРЕДЕН БИЗНЕС И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МАЛКИЯТ И СРЕДЕН БИЗНЕС И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
Автор: Върбанов, Румен; Попов, Веселин; Varbanov, Rumen; Popov, Veselin
Резюме: Статията е свързана със състоянието в областта на използването на съвременни Интернет технологии в малките и средни предприятия (МСП). В първата част се изследват два основни въпроса – възможности и реалности в интегрирането на Интернет в информационната среда на МСП и състояние в областта на използване на социалните мрежи в малките и средни предприятия. Използвани са данни от конкретно проучване, проведено от авторите пред 2011 г. и анализ на състоянието в страните от ЕС в областта на приложението на Интернет в малкия и среден бизнес. Във втората част на статията се анализират проблемите на обучението на персонала в МСП на съвременния етап. Представени са особеностите на използване на електронното обучение в МСП. Препоръчва се развитието на концепцията e-Learning 2.0. This article is linked to the state in the area of the advanced Internet technologies usage in small and medium enterprises (SMEs). The first part examines two main issues - opportunities and realities in the integration of Internet in the information environment of SMEs and the state in the area of social networks usage in small and medium enterprises. The used data is from a particular study by the authors before 2011 and analysis of the situation in the EU in the field of the Internet usage in small and medium businesses. The second part of the article analyzes the problems of the staff training in SMEs of the modern stage. The characteristics of the use of e-learning in SMEs are presented. The development of the concept e-Learning 2.0 is recommended.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2244
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
16-statia-2012.pdf 264.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов