МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПАРИТЕ И ВНЕДРЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

DLib Repository

МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПАРИТЕ И ВНЕДРЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

Show full item record

Title: МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПАРИТЕ И ВНЕДРЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ
Author: Радев, Асен
Abstract: Възникването и широкото разпространение на електронните пари поражда нови, изключително важни въпроси за икономическата теория и практика. Един от тези въпроси е този за монетарната политика в условията на интернационализация на парите и широко приложение на електронните пари. В студията се разглеждат въпроси като: съвременното състояние на процеса на денационализацията на парите; развитието на глобалния валутен пазар и валутната субституция като основни форми на интернационализацията на парите; ролята на централната банка и нейните възможности да води успешна монетарна политика при ускорената интернационализация на парите; възможните последици от интернационализацията на парите за развиващите се и развитите страни; назрялата необходимост от премахване на емисионния монопол на ЦБ и преминаване към частно емитиране на пари и към пазарна конфигурация на световното валутно пространство.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2245
Date: 2006


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2006_42_71.pdf 330.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов