КОДОВЕ НА КУЛТУРАТА (1, 2, 3)

DSpace/Manakin хранилище

КОДОВЕ НА КУЛТУРАТА (1, 2, 3)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КОДОВЕ НА КУЛТУРАТА (1, 2, 3)
Автор: Григоров, Атанас
Резюме: Проблемът за кодовете на културата (за „културните кодове―, както терминът се наложи в България, главно чрез преводите на У.Еко и Р. Барт), отдавна е престанал да бъде само теоретичен, и се е превърнал и в социален проблем. Осмислянето на който и да било аспект на бързо променящата се култура на съвремието ни, а оттам – и формирането на адекватни личностни или институционални стратегии за развитие, е свързано с идентифицирането на характерните именно за този аспект кодове. Статията „Кодове на културата― е първата от няколко подготвени за печат публикации. Всички те, в своята цялост, са опит за илюстриране на един възможен път за „внедряването― на този проблем в публичното пространство; за въвеждането му в мисленето на възможно най-широк кръг от хора.The problem of Codes of Culture /the ―cultural codes‖ as the term is established in Bulgaria’ mainly through the translations of U. Eco . and R. Barthes/, has long ceased to be only theoretical, and has become a social problem. Understanding of any aspect of a rapidly changing culture of our times, and hence - the formation of adequate personal or institutional development strategies, is related to the identification of the characteristic of this particular aspect of codes. The article ―Codes of Culture‖ has prepared the first of several print publications. All of them, in their entirety, are an attempt to illustrate one possible way of ―introduction‖ to this problem in the public domain, for introduction into the thinking of the widest possible audience.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2247
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2010_1_22.pdf 350.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов