ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ В ИНТЕРНЕТ

DLib Repository

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ В ИНТЕРНЕТ

Show full item record

Title: ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ В ИНТЕРНЕТ
Author: Краева, Виолета; Горчева, Таня; Божиков, Асен; Kraeva, Violeta; Gorcheva, Tanja; Bojikov, Asen
Abstract: Присъствието в Интернет, което в условията на информационното общество е задължително, води до появата на голямо количество туристически уебсайтове. Това налага необходимостта от оценяване на информационното съдържание и функционалността на тези уебсайтове, защото не всички от тях могат да отговорят максимално на очакванията на потребителя на туристически продукти и услуги. За целите на настоящото научно-практическо изследване бе разработена собствена методика за оценка на туристическите уебсайтове, като бяха взети под внимание специфичните особености в маркетинга и предлагането на туристическите продукти и услуги. Тя бе използвана за оценяване присъствието на българските туристически фирми в Интернет, определяне степента на удоволетвореност на крайните потребители и насоките на усъвършенстване на туристическите уебсайтове. Изследвани са и въпросите на иновационната дейност в туристическите фирми като източник на конкурентни предимства. Като краен резултат бе създаден каталог на българските туристически фирми, оценени и класирани по съдържателните и техническите критерии на изградената методика. To be in Internet is obligatory for the tourist firms and that leads to big amount of websites, focused on this area. This circumstance poses the necessity to evaluate the information content and functionality of the tourist websites and rank them. For the purpose of this scientific-practical research a special methodic for assessment of tourist websites has been developed. It has been applied for estimating the presence of Bulgarian tourist firms in Internet and supported defining some directions for their elaboration. Some issues on innovations as competitive advantages were discussed and as a final result a catalog of Bulgarian tourist firms has been created, ranked by the criteria of the created methodic.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2250
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook5bul2009_1_13.pdf 948.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов