ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ В ИНТЕРНЕТ

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ В ИНТЕРНЕТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ В ИНТЕРНЕТ
Автор: Краева, Виолета; Горчева, Таня; Божиков, Асен; Kraeva, Violeta; Gorcheva, Tanja; Bojikov, Asen
Резюме: Присъствието в Интернет, което в условията на информационното общество е задължително, води до появата на голямо количество туристически уебсайтове. Това налага необходимостта от оценяване на информационното съдържание и функционалността на тези уебсайтове, защото не всички от тях могат да отговорят максимално на очакванията на потребителя на туристически продукти и услуги. За целите на настоящото научно-практическо изследване бе разработена собствена методика за оценка на туристическите уебсайтове, като бяха взети под внимание специфичните особености в маркетинга и предлагането на туристическите продукти и услуги. Тя бе използвана за оценяване присъствието на българските туристически фирми в Интернет, определяне степента на удоволетвореност на крайните потребители и насоките на усъвършенстване на туристическите уебсайтове. Изследвани са и въпросите на иновационната дейност в туристическите фирми като източник на конкурентни предимства. Като краен резултат бе създаден каталог на българските туристически фирми, оценени и класирани по съдържателните и техническите критерии на изградената методика. To be in Internet is obligatory for the tourist firms and that leads to big amount of websites, focused on this area. This circumstance poses the necessity to evaluate the information content and functionality of the tourist websites and rank them. For the purpose of this scientific-practical research a special methodic for assessment of tourist websites has been developed. It has been applied for estimating the presence of Bulgarian tourist firms in Internet and supported defining some directions for their elaboration. Some issues on innovations as competitive advantages were discussed and as a final result a catalog of Bulgarian tourist firms has been created, ranked by the criteria of the created methodic.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2250
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook5bul2009_1_13.pdf 948.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов