МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ - ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

DSpace/Manakin хранилище

МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ - ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ - ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Автор: Цонева, Елка
Резюме: Безработицата у нас придобива все по-значителни размери превръщайки се в централен проблем за обществото. Особено силно са засегнати тъй наречените „рискови групи”. На пазара на труда, младежите са значителна по размер група от лицата в неравностойно положение. Причините за това състояние са; образование, което не съответства на нуждите на трудовия пазар, трудното започване на първата работа, по-ниското заплащане, както и желанието за миграция след завършване на образование в търсене на по-добра реализация. Младежите са социална група, която представлява близкото бъдеще на обществото. Те са най-ценното богатство, защото с техните умения, възможности и интелектуален потенциал са от изключителна важност за страната ни. Тъкмо поради тази причина държавата и в частност провежданата от нея социална политика трябва да играе основна роля в грижата за тази част от обществото. Основна предпоставка за оцеляване на обществото като организация е възпроизводството на човешкият ресурс, а от там и смяната на самите поколения. Unemployment in Bulgaria is becoming a significant scales being a general problem of the society. The so-called ”risk-groups” are particularly affected. Young are the significant group of people that are not in appropriate level on the labor market. The reasons for this condition are the education which does not conform to the needs of the labor market, the difficulties of starting the first job lower pay and searching for better realization abroad after graduation. Young people are social group which represents the near future of the society. They are the most valuable treasure because of their skills, capabilities and intellectual potential are worth for our country. Exactly for this reasons the country and its government social politic should play a main role in caring of this part of the society. General prerequisite for surviving of the society as an organization is the reproduction of the human recourse and so the change of generation themselves.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2253
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2010_44_58.pdf 382.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов