СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

DLib Repository

СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Show full item record

Title: СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
Author: Георгиева, Мариана
Abstract: Финансовите кризи не са ново явление за паричната история. Международната статистика обаче показва, че тяхното проявление е с по-голяма честота от началото на 80-те години на 20-ти век. Сътресенията във финансовата сфера през последните две десетилетия имат свои отличителни характеристики. Либерализацията и нарасналата интеграция на финансовите пазари въвеждат някои нови елементи при изследването на кризите и развитието им започва да се различава от развитието на предходните. Последица от либерализацията и международната интеграция на пазарите на финансови услуги е бързото разпространение на кризите и отражението им в интернационален аспект. Financial crises are not a new phenomenon for monetary history. International statistics, however, that their manifestation is more frequent at the beginning of the 80- ies of the 20tn century. Shocks in the financial sector over the past two decades have their own distinctive characteristics. Liberalization and increased integration of financial markets, introducing some new elements in the study of crises and their development begins to differ from the previous development. Consequence of liberalization and international integration of financial services markets in the rapid spread of the crises and its impact in international development.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2254
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2010_59_78.pdf 402.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов