ДЕМОКРАЦИЯТА В СЪЧИНЕНИЯ НА ВЕНЕЛИН ГАНЕВ

DSpace/Manakin хранилище

ДЕМОКРАЦИЯТА В СЪЧИНЕНИЯ НА ВЕНЕЛИН ГАНЕВ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДЕМОКРАЦИЯТА В СЪЧИНЕНИЯ НА ВЕНЕЛИН ГАНЕВ
Автор: Живков, Николай
Резюме: Интересът на Венелин Ганев към проблемите на демокрацията трайно присъства в неговата теоретична дейност от началото на XX век, когато публикува първите си статии, до средата на четиридесетте години. В публикациите през първите две десетилетия на миналия век, се изясняват изискванията на демокрацията към субектите на управленския процес - държава, граждани, партии и ролята на спонтанната обществена солидарност, за демократично управлението. В средата на четиридесетте години Ганев представя цялостен свой възглед за демокрацията. Тя се разглежда като форма на държавно устройство и форма на държавно управление. Приносите на В. Ганев в изследването на демокрацията могат да бъдат обобщени в два аспекта. Първо, той определя началата й, които имат водеща роля при конституиране формата на държавно устройство. Второ, на конституираните, в съгласие с началата на демократизма, държавни органи съответства форма на управление, при която дейността на държавните органи се насочва от определено общо благо, изразяващо принципите на демокрацията. Venelin Ganev’s publications from the beginning of the last century view the requirements to the subjects of the government process for democracy when participating in it. In the mid 40s he presents his complete view of democracy. It is defined as a form of state structure and state government
URI: http://hdl.handle.net/10610/2259
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2010_55_64.pdf 203.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов