ДЕМОКРАЦИЯТА В СЪЧИНЕНИЯ НА ВЕНЕЛИН ГАНЕВ

DLib Repository

ДЕМОКРАЦИЯТА В СЪЧИНЕНИЯ НА ВЕНЕЛИН ГАНЕВ

Show full item record

Title: ДЕМОКРАЦИЯТА В СЪЧИНЕНИЯ НА ВЕНЕЛИН ГАНЕВ
Author: Живков, Николай
Abstract: Интересът на Венелин Ганев към проблемите на демокрацията трайно присъства в неговата теоретична дейност от началото на XX век, когато публикува първите си статии, до средата на четиридесетте години. В публикациите през първите две десетилетия на миналия век, се изясняват изискванията на демокрацията към субектите на управленския процес - държава, граждани, партии и ролята на спонтанната обществена солидарност, за демократично управлението. В средата на четиридесетте години Ганев представя цялостен свой възглед за демокрацията. Тя се разглежда като форма на държавно устройство и форма на държавно управление. Приносите на В. Ганев в изследването на демокрацията могат да бъдат обобщени в два аспекта. Първо, той определя началата й, които имат водеща роля при конституиране формата на държавно устройство. Второ, на конституираните, в съгласие с началата на демократизма, държавни органи съответства форма на управление, при която дейността на държавните органи се насочва от определено общо благо, изразяващо принципите на демокрацията. Venelin Ganev’s publications from the beginning of the last century view the requirements to the subjects of the government process for democracy when participating in it. In the mid 40s he presents his complete view of democracy. It is defined as a form of state structure and state government
URI: http://hdl.handle.net/10610/2259
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2010_55_64.pdf 203.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов