СИНЕРГЕТИЧНАТА ПАРАДИГМА И РОЛЯТА Й ЗА РАЗВИТИЕТО НА АГРАРНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПРОЦЕС НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

DLib Repository

СИНЕРГЕТИЧНАТА ПАРАДИГМА И РОЛЯТА Й ЗА РАЗВИТИЕТО НА АГРАРНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПРОЦЕС НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Show full item record

Title: СИНЕРГЕТИЧНАТА ПАРАДИГМА И РОЛЯТА Й ЗА РАЗВИТИЕТО НА АГРАРНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПРОЦЕС НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ
Author: Атанасова, Тодорка; Костадинова, Надка; Желязков, Георги; Отузбиров, Румен
Abstract: Осъщественият анализ на аграрното предприемачество на прага на ЕС през призмата на икономическата синергетика потвърждава необходимостта от продължаващото му изследване. Това обогатява не само икономическата наука, но и спомага за преодоляване на трудностите на българския агробизнес в процеса на евроинтеграцията му.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2265
Date: 2006


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2006_72_79.pdf 356.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов