КОНСТРУИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, БАЗИРАНА НА EMAS И ISO 14001

DSpace/Manakin хранилище

КОНСТРУИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, БАЗИРАНА НА EMAS И ISO 14001

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КОНСТРУИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, БАЗИРАНА НА EMAS И ISO 14001
Автор: Асенов, Анатолий; Чиприянов, Михаил; Стоянова, Станислава; Стоянов, Мирчо; Пачев, Йордан
Резюме: Водещата цел при настоящия проект е да се създадат варианти на система за екологично развитие на българските бизнесорганизации. Това да е система, чрез които изработването на мениджърски решения да се постига посредством оптимално съчетаване на екологичната концепция с проблемите на корпоративния бизнес у нас. The main objective in this project is to create variants of a system for environmental development of Bulgarian business organizations. This should be a system through which the development of managerial decisions is achieved through the optimal combination of environmental concept with problems of corporate business in our country.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2267
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
06-2010-statia-2011.pdf 251.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов