ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ В ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ В ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ В ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО
Author: Христова, М.; Hristova, M.
Abstract: Основният подотрасъл на българското селско стопанство е зърнопроизводството. Повишаването на печалбите при отглеждането на зърнени култури е възможно чрез оптимизация на разходите. За да управляват ефективно стопанствата си зърнопроизводителите се съобразяват с особеностите на селското стопанство, като за да оптимизират своите производствени разходи, използват различни икономико-статистически методи. Целта на настоящата научна статия е да бъдат представени основните резултати от проведено пилотно анкетно изследване в хода на изпълнение на проект № 7-2010 „Оптимизирането на производствените разходи – предпоставка за устойчивост и конкурентоспособност в зърнопроизводството”. The main sub-sector of Bulgarian agriculture is grain production. The increase in profits in the cultivation of cereals is possible by optimization of costs. To effectively manage their farms grain producers take into account the specifics of agriculture, using various economic-statistical methods to optimize their production costs. The purpose of this article is to present the main results of a pilot questionnaire survey conducted during the implementation of the project № 7-2010 "Optimization of production costs - a prerequisite for sustainability and competitiveness in grain production”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2268
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
07-2010-statia-2011.pdf 239.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов