ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ В ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО

DSpace/Manakin хранилище

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ В ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ В ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО
Автор: Христова, М.; Hristova, M.
Резюме: Основният подотрасъл на българското селско стопанство е зърнопроизводството. Повишаването на печалбите при отглеждането на зърнени култури е възможно чрез оптимизация на разходите. За да управляват ефективно стопанствата си зърнопроизводителите се съобразяват с особеностите на селското стопанство, като за да оптимизират своите производствени разходи, използват различни икономико-статистически методи. Целта на настоящата научна статия е да бъдат представени основните резултати от проведено пилотно анкетно изследване в хода на изпълнение на проект № 7-2010 „Оптимизирането на производствените разходи – предпоставка за устойчивост и конкурентоспособност в зърнопроизводството”. The main sub-sector of Bulgarian agriculture is grain production. The increase in profits in the cultivation of cereals is possible by optimization of costs. To effectively manage their farms grain producers take into account the specifics of agriculture, using various economic-statistical methods to optimize their production costs. The purpose of this article is to present the main results of a pilot questionnaire survey conducted during the implementation of the project № 7-2010 "Optimization of production costs - a prerequisite for sustainability and competitiveness in grain production”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2268
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
07-2010-statia-2011.pdf 239.4Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов