АСПЕКТИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕГАШНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

DLib Repository

АСПЕКТИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕГАШНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Show full item record

Title: АСПЕКТИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕГАШНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
Author: Георгиева, Мариана
Abstract: По своята икономическа същност кредитът е форма на движение на заемен капитал. Той намира широко приложение в сферата на националното стопанство на всяка страна и в международния икономически обмен. Той е едно от определящите условия за развитието на търговията и незаменим инструмент за стимулиране на икономическите връзки, създаващ допълнително търсене на стоковите пазари. Кредитът дава възможност за съществуването на една благоприятна среда за стимулиране на частните инвестиции и мощно средство в конкурентната среда. Банките са акционерни дружества, които извършват посреднически операции на паричния пазар като привличат свободни парични средства от икономическите агенти под формата на депозити, влогове и др. начини от една страна и ги пласират под формата на заеми, ценни книжа, съучастия, лизинг, валутни ценности и др., с цел извличане на печалба. Кредитирането е една от най-старите, но и една от най-сложните стопански функции на търговските банки, което в голяма степен определя общественото положение на тази институция. В последно време кредитирането се разглежда като “пакет” от банкови услуги. В кредитните сделки се проявяват многобройни и многопластови обществени отношения. Сами по себе си те изразяват до голяма степен стопанската активност на банките и тяхната компетентност да управляват търговските връзки с различни категории клиенти. Развитието на кредитните сделки обуславя и съответната кредитна политика на търговските банки по време на сегашната икономическа криза.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2275
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2010_79_94.pdf 412.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов