МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ НА ОТ- ГОВОРНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

DSpace/Manakin хранилище

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ НА ОТ- ГОВОРНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ НА ОТ- ГОВОРНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Автор: Ламбовска, Мая
Резюме: Статията представя един модел за оценяване дейността на центровете на от- говорности в процеса на бюджетно управление на организацията. Моделът се основава на сложен инструментариум, включващ класически управленски и съвременни математически инструменти от теориите на размитата логика и на размитите подмножества. Моделът е представен както концептуално, така и методически чрез алгоритъм за реализация. Възможното приложение на модела е илюстрирано в четири варианта чрез пример за център на разходи, функциониращ в неопределена и стабилна/динамична среда. This article presents a model for performance evaluation of responsibility centers in the budgetary management process of the organization. The model is based on sophisticated instruments, including classical management tools and contemporary mathematical tools of theory of fuzzy logic and fuzzy subsets. The model is presented conceptually and methodologically (by algorithm for implementation). One possible application of the model is illustrated in four versions by an example for a cost center operating in uncertain and stable / dynamic environment.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2279
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook4bul2010_21_44.pdf 632.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов