МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ НА ОТ- ГОВОРНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

DLib Repository

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ НА ОТ- ГОВОРНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Show full item record

Title: МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ НА ОТ- ГОВОРНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Author: Ламбовска, Мая
Abstract: Статията представя един модел за оценяване дейността на центровете на от- говорности в процеса на бюджетно управление на организацията. Моделът се основава на сложен инструментариум, включващ класически управленски и съвременни математически инструменти от теориите на размитата логика и на размитите подмножества. Моделът е представен както концептуално, така и методически чрез алгоритъм за реализация. Възможното приложение на модела е илюстрирано в четири варианта чрез пример за център на разходи, функциониращ в неопределена и стабилна/динамична среда. This article presents a model for performance evaluation of responsibility centers in the budgetary management process of the organization. The model is based on sophisticated instruments, including classical management tools and contemporary mathematical tools of theory of fuzzy logic and fuzzy subsets. The model is presented conceptually and methodologically (by algorithm for implementation). One possible application of the model is illustrated in four versions by an example for a cost center operating in uncertain and stable / dynamic environment.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2279
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4bul2010_21_44.pdf 632.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов