ДЕМОГРАФСКО-ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ОБЛИК НА СВИЩОВ ДО НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

DLib Repository

ДЕМОГРАФСКО-ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ОБЛИК НА СВИЩОВ ДО НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

Show full item record

Title: ДЕМОГРАФСКО-ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ОБЛИК НА СВИЩОВ ДО НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ
Author: Друмева, Мариана
Abstract: В настоящата студия се прави опит да бъде очертан демографския и икономическия облик на град Свищов от Античността до началото на Българското възраждане. Данните за осветляването на тези проблеми са сравнително оскъдни и се съдържат в находки от археологическите разкопки в околностите на града, в публикувани исторически документи, чужди пътеписи и научни изследвания за град Свищов и за стопанско-историческото развитие на българските земи. Студията има обзорен характер и си поставя за цел да обобщи и систематизира наличната информация от историческите извори и историографските изследвания по поставените проблеми. Така по-пълно и по-точно могат да се обяснят предпоставките за нарасналата роля на града през епохата на Възраждането. The present paper attempts to outline the demographic and economic outlook of the town of Svishtov from ancient times to the beginning of the Bulgarian Revival. The data throwing light on these issues are relatively scarce and can be found in archaeological excavations in the vicinity of the town, in published historical documents, foreign travelogues and in researches on the town of Svishtov and the economic-historical development of Bulgarian lands. The study is a survey and aims to summarize and systematize the present information from historical sources and historical-geographical research on the problems posed. Thus the prerequisites for the increased role of the town during the Revival can be more fully and more precisely explained.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2280
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4bul2010_45_78.pdf 321.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов