ДЕМОГРАФСКО-ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ОБЛИК НА СВИЩОВ ДО НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

DSpace/Manakin хранилище

ДЕМОГРАФСКО-ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ОБЛИК НА СВИЩОВ ДО НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДЕМОГРАФСКО-ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ОБЛИК НА СВИЩОВ ДО НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ
Автор: Друмева, Мариана
Резюме: В настоящата студия се прави опит да бъде очертан демографския и икономическия облик на град Свищов от Античността до началото на Българското възраждане. Данните за осветляването на тези проблеми са сравнително оскъдни и се съдържат в находки от археологическите разкопки в околностите на града, в публикувани исторически документи, чужди пътеписи и научни изследвания за град Свищов и за стопанско-историческото развитие на българските земи. Студията има обзорен характер и си поставя за цел да обобщи и систематизира наличната информация от историческите извори и историографските изследвания по поставените проблеми. Така по-пълно и по-точно могат да се обяснят предпоставките за нарасналата роля на града през епохата на Възраждането. The present paper attempts to outline the demographic and economic outlook of the town of Svishtov from ancient times to the beginning of the Bulgarian Revival. The data throwing light on these issues are relatively scarce and can be found in archaeological excavations in the vicinity of the town, in published historical documents, foreign travelogues and in researches on the town of Svishtov and the economic-historical development of Bulgarian lands. The study is a survey and aims to summarize and systematize the present information from historical sources and historical-geographical research on the problems posed. Thus the prerequisites for the increased role of the town during the Revival can be more fully and more precisely explained.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2280
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook4bul2010_45_78.pdf 321.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов