ПОСТКРИЗАТА ИЛИ НАЗАД КЪМ БЪДЕЩЕТО И ОТВЪД НЕГО

DSpace/Manakin хранилище

ПОСТКРИЗАТА ИЛИ НАЗАД КЪМ БЪДЕЩЕТО И ОТВЪД НЕГО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПОСТКРИЗАТА ИЛИ НАЗАД КЪМ БЪДЕЩЕТО И ОТВЪД НЕГО
Автор: Николаева, Нора
Резюме: Основната цел на статията е да се изведат фундаменталните причини, поради които водещата световна икономика попадна в условията на глобална криза. Разкриват се предимствата на философията на духовния прагматизъм в търсене на ценностните устои на модерния свят. В статията се разглежда необходимостта от духовно и ценностно прераждане и възможностите за икономически алтернативи и мислене в такава насока. Последните се представят през призмата на холистичния подход. The main goal of the article is to define the fundamental reasons due to which the world’s leading economy has fallen into the conditions of global crisis. The advantages of the philosophy of spiritual pragmatism are revealed in search of valuable foundations of the modern world. The article is considering the need of spiritual and valuable reincarnation and the possibilities of economic alternatives and a better thinking along this line. The latter have been represented through the prism of holistic approach.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2283
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook4bul2010_130_137.pdf 217.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов