ПОСТКРИЗАТА ИЛИ НАЗАД КЪМ БЪДЕЩЕТО И ОТВЪД НЕГО

DLib Repository

ПОСТКРИЗАТА ИЛИ НАЗАД КЪМ БЪДЕЩЕТО И ОТВЪД НЕГО

Show full item record

Title: ПОСТКРИЗАТА ИЛИ НАЗАД КЪМ БЪДЕЩЕТО И ОТВЪД НЕГО
Author: Николаева, Нора
Abstract: Основната цел на статията е да се изведат фундаменталните причини, поради които водещата световна икономика попадна в условията на глобална криза. Разкриват се предимствата на философията на духовния прагматизъм в търсене на ценностните устои на модерния свят. В статията се разглежда необходимостта от духовно и ценностно прераждане и възможностите за икономически алтернативи и мислене в такава насока. Последните се представят през призмата на холистичния подход. The main goal of the article is to define the fundamental reasons due to which the world’s leading economy has fallen into the conditions of global crisis. The advantages of the philosophy of spiritual pragmatism are revealed in search of valuable foundations of the modern world. The article is considering the need of spiritual and valuable reincarnation and the possibilities of economic alternatives and a better thinking along this line. The latter have been represented through the prism of holistic approach.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2283
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4bul2010_130_137.pdf 217.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов