СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКТ-БАЗИРАНИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ

DLib Repository

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКТ-БАЗИРАНИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ

Show full item record

Title: СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКТ-БАЗИРАНИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ
Author: Монев, Виктор; Диков, Венцислав
Abstract: В съвременната високо конкурентна обкръжаваща среда въвеждането на съвременни методи за обучение и проверка на знанията на обучаемите еволюира като едно от основните конкурентни предимства за образователните институции. Това поражда необходимостта от изследване на съответствието на уеб-базираните и конвенционалните методи за проверка на знанията на обучаемите. В студията се обобщават резултатите от изследване, което имаше за цел да изследва съпоставимостта на конвенционалните („хартиени”) и уеб-базираните („електронни”) дидактически тестове и да формулира препоръки за практическо приложение на иновативните изпитни форми. In the modern highly competitive environment the implementation of innovative teaching and assessment methods has become one of the key competitive advantages of the educational institutions. This fact necessitates a research on the compatibility of web-based and conventional assessment methods and forms. The paper summarizes the results of a research which aimed to investigate the degree of compatibility of the conventional (“paper-based”) and web-based (“digital”) didactic tests and to formulate recommendations for the practical implementation of the innovative testing formats.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2294
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook5bul2009_46_62.pdf 692.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов