СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКТ-БАЗИРАНИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ

DSpace/Manakin хранилище

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКТ-БАЗИРАНИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКТ-БАЗИРАНИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ
Автор: Монев, Виктор; Диков, Венцислав
Резюме: В съвременната високо конкурентна обкръжаваща среда въвеждането на съвременни методи за обучение и проверка на знанията на обучаемите еволюира като едно от основните конкурентни предимства за образователните институции. Това поражда необходимостта от изследване на съответствието на уеб-базираните и конвенционалните методи за проверка на знанията на обучаемите. В студията се обобщават резултатите от изследване, което имаше за цел да изследва съпоставимостта на конвенционалните („хартиени”) и уеб-базираните („електронни”) дидактически тестове и да формулира препоръки за практическо приложение на иновативните изпитни форми. In the modern highly competitive environment the implementation of innovative teaching and assessment methods has become one of the key competitive advantages of the educational institutions. This fact necessitates a research on the compatibility of web-based and conventional assessment methods and forms. The paper summarizes the results of a research which aimed to investigate the degree of compatibility of the conventional (“paper-based”) and web-based (“digital”) didactic tests and to formulate recommendations for the practical implementation of the innovative testing formats.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2294
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook5bul2009_46_62.pdf 692.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов