ПОДХОДИ И ВАРИАНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

ПОДХОДИ И ВАРИАНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show full item record

Title: ПОДХОДИ И ВАРИАНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Author: Върбанов, Румен; Попов, Веселин
Abstract: В статията се прави опит да се изследва състоянието и основните проблеми, свързани с използването на електронната търговия в малките и средни предприятия. Анализират се трите нива за използване на Интернет - разпространяване на информация за продукти и услуги и търсене на възможности за бизнес контакти и взаимноизгодно сътрудничество чрез Web, работа с приложения за електронна търговия, електронен бизнес и приложение на Web в основните бизнес процеси. Във втората част се анализират данни от проучване състоянието на приложението на Интернет технологии и се предлагат конкретни подходи за използване на предимствата, които присъствието в Web осигурява на малкия и среден бизнес. Основно внимание е отделено на необходимостта и стратегическите бизнес предимствата, които Web сайтът може да осигури на малките и средни предприятия. Представят се подходящите технологии за B2B интеграция на информационните системи на предприятията. The article attempts to examine the situation and the main problems associated with the usage of electronic commerce in SMEs. The three levels of Internet usage are analyzed – dissemination of information about products and services and search for opportunities for business contacts and mutually beneficial cooperation through the Web, work of e-commerce applications, electronic business and usage of the Web in the core business processes. In the second part data from a study on the state of the usage of Internet technologies are analyzed and specific approaches to the usage of the advantages that a Web presence provides to small and medium businesses are proposed. Special attention is paid to the strategic business advantages that the Web site can provide to small and medium enterprises. The appropriate technologies for B2B integration of enterprise information systems are presented.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2307
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
13-2010-statia-2011.pdf 356.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов